Et wier mol nees un der Zäit fir e Patt ze huelen, villäicht och deen een oder anere méi. Fir deen Zoustand dann ze beschreiwen, wann een ze vill intus huet, ginn et eng helle Wull Méiglechkeeten, zum Beispill "deen ass hannert dem siwente Bierg". Den Alain Atten ass genee de richtege Guide fir an dës Bierger.

10/11/2021 De Sproochmates Alain Atten - hannert dem siwwente Bierg