E Sonnden ass den éischten Advent, et geet also mat grousse Schrëtt a Richtung Chrëschtdag. Den Alain Atten schéngt och schonn a Chrëschtstëmmung ze sinn, well fir haut huet sech de Sproochmates den Adventskranz erausgesicht.

26/11/2021 De Sproochmates Alain Atten - den Adventskranz