Et gëtt se nach, déi al Wierder, déi méi oder wéineger aus eiser Lëtzebuerger Sprooch verschwonne sinn. Haut hëlt sech den Alain Atten dem Wuert "Gaffe" un. Déi meescht wësse wat gemengt ass, ma wou huet dat Wuert säin Ursprong?

03/01/2021 De Sproochmates Alain Atten - eng Gaffe