Et gëtt sou lues awer Zäit de Chrëschtbeemchen aus der Stuff ze huelen. Ma haut deet sech nach eng Kéier eppes bei der Krëppchen; déi 3 Kinneke kommen de 6. Januar beim Jesus-Kand un. Den Alain Atten iwwert den Dräikinneksdag.

06/01/2022 De Sproochmates Alain Atten (Dräikinneksdag)