D'Fest vum Hellegen Antonius ass dës Kéier beim Sproochmates un der Rei. Fir den Antunnendag gëtt et nawell eng flott Bauerereegel; wann et op deem Dag schneit, schneit et nach 20 Deeg duerno. Et kann een nëmmen hoffen datt den Alain Atten d'Schnéischëpp dobäi huet.

21/01/2022 De Sproochmates Alain Atten - Antunnendag