Et gëtt Leit déi gi séier op. Dee Moment geheit een D'Klëppele bei d'Tromm. Wou deen Ausdrock iwwerhaapt hier kënnt an op den Term nach benotzt gëtt dat weess den RTL-Sproochmates.

04/05/2022 Sproochmates Alain Atten (D'Klëppele bei d'Tromm)