Haut komme mir op d'Geschier ze schwätzen. Nieft Messer a Läffel brauche mir nach eng Forschett. A genee domadder huet sech haut eise Sproochmates Alain Atten.

20/06/2022 Sproochmates: Eng Forschett