Den Oktober gëtt och nach "Wäimount" genannt, deemno hëlt den Alain Atten eis haut mat an d'Drauwelies.

02/10/2022 De Sproochmates Alain Atten (D'Drauwelies)
RTL