Haut ass den 2. Advent, Bäerbelendag. Den Alain Atten kuckt awer elo schonn op iwwermuer, da kënnt jo de Kleeschen ...

04/12/2022 Sproochmates Alain Atten (de Kleeschen)