Vill Léit hunn dëser Deeg een doheem a fänken haut déi 3. Käerz drop un. Den Adventskranz begleet een duerch d'Chrëschtzäit. Den Alain Atten kuckt haut op d'Traditioun vun dësem schéine Kranz zeréck.

11/12/2022 Sproochmathes Alain Atten (den Adventskranz)