E Wollef, Käerzen, eng Sprenz an e Reech. Den Alain Atten war nees ganz déif an d'Brauch- an Traditiounskëscht wullen.

05/02/2023 Sproochmates Alain Atten (Blasiendag)