Haut ass Ellesonndeg. En Dag, op deem d'Leit fréier mol der Däiwel gefaart hunn. Den Alain Atten huet dann och herno e konkret Beispill parat.

26/03/2023 De Sprochmates Alain Atten (Ellesonndeg)