Op den 18. Mee fält dëst Joer Christi Himmelfaart. Et kann een deen Dag och nach vun Häraffertendag nennen. Eise Sproochmates Alain Atten erkläert wat et mat dem Ausdrock op sech huet.

14/05/2023 Sproochmates Alain Atten (Häraffertendag)