Iechternach steet den Dënschden am Mëttelpunkt, well do ass den nächsten Dënschden d'Sprangpressessioun. Zanter 2010 steet dës op der UNESCO-Lëscht vum immaterielle Kulturierwe vun der Mënschheet. Wat et mat dësem Dag an dëser Traditioun op sech huet, kee weess dat besser wéi eise Sproochmates Alain Atten.

28/05/2023 Sproochmathes Alian Atten (D'Sprangprëssessioun)