Am Team Lëtzebuerg Magasinn, vum Comité Olympique, dréit sech haut alles ëm d'Generalversammlung, déi de leschte Samschdeg war. De President vum COSL, André Hoffmann, ass wéi gewinnt a senger Ried op déi leschten 12 Méint agaangen an huet awer och op déi nächste Méint no vir gekuckt. Hien ass awer och net laanscht de Krich an der Ukrain komm, Rich Simon...

24/03/2022 COSL Magasinn 17h50 Simon