Bei RTL zanter:
2001

Radio ass fir mech:
déi wuel schéinst Ofwiesslung vun der Welt 

Meng léifste Plaz zu Lëtzebuerg:
um Escher Gaalgebierg, no bei der Spillplaz, iwwert den Diecher vun der Stad 

Immens reize géing mech en Interview mam:
Helmut Schmidt 

E Lidd, dat ech ëmmer lauschtere kéint:
In bloom vun Nirvana 

E Film, deen ech ëmmer kucke kéint:
Fargo vun de Coen-Bridder 

Am léifsten hunn ech:
meng zwou Dammen doheem 

Mech reegt et op, wann:
Leit ouni Grond soueren 

Wann ech eppes ze soen hätt:
da géif méi géint Kanneraarmutt an déi vun eelere Leit gemaach ginn 

Mäi Motto:
d'Liewen ass ze kuerz fir schlechte Wäin ze drénken !