Dee leschten Télévie ass nach guer net sou laang hier. Dir erënnert Iech, dat war den 19. September 2020. E war also vum Fréijoer an den Hierscht verluecht ginn well ee sech do eng gewëss Normalitéit erwaart hat. An och haut op dësem Ofschlossdag si mer nach net nees do wou mir 2019 waren. Mir maachen haut awer alles wat mënscheméiglech ass fir op där enger Säit méiglechst vill Suen fir d'Kriibsfuerschung eranzekréien, an op där anerer Säit eis iwwerall un déi sanitär Reegelen ze halen. 

24/04/2021 Televie 07h15

Tel. 80 02 66 66

All Informatiounen op