Mat klenge Schrëtt bewege mer eis Richtung Millioun, obwuel mir wëssen dass dat an dësen Zäiten wou d'Zentren an d'Veräiner keng Manifestatiounen organiséiere konnten quasi onméiglech ass. Mä dat wat et gëtt dat gëtt et a mir ginn eis net geschloen, dofir hëlleft alleguerten mat dass mir awer vläicht dat klengt Wonner méiglech maachen.

24/04/2021 Televie 14h45

Tel. 80 02 66 66

RTL
RTL

All Informatiounen op