T'soll virkomm sinn dass een net direkt duerch kënnt um 80 02 66 66 dann versicht et wegl elo gläich nach emol, well dir wësst et, dass apaart dëst Joer all Euro wichteg ass, well vill Saachen net méiglech waren an dofir d'Veräiner 2020 Joer keng grouss Schecken ofliwwere kënnen. Et kann een natierlech och online säin Don maachen iwwer televie.lu, an do kënnt et och zu kengem Stau.

E Point vun deem wat zesummekoum aus eisem Téléviestudio wou all Enner zesumme lafen.

24/04/2021 Televie 16h15

Tel. 80 02 66 66

All Informatiounen op