D'lescht Joer goufen et weltwäit 80 Millioune Mënschen, déi forcéiert gi sinn aus hirem Doheem ze flüchten. Dat sinn der esou vill wéi nach ni virdrun.
Ënnert hinne ware 26 Millioune Flüchtlingen.
Iwwermuer  ass de Weltflüchtlingsdag, eng Geleenheet op hiert Schicksal opmierksam ze maachen, dat alleng geet awer net duer, Dany Rasqué.

18/06/2020 Thema vum Dag