Et war eigentlech net aneschter z'erwaarden; iwwer 100 nei Infektiounen an enger Woch. D'Regierung geet un déi sougenannt Covid-Gesetzer schrauwen, pour cause, déi meescht nei Infektioune kommen aus dem private Beräich. De Roy Grotz huet de Briefing vun der Press resuméiert.

01//07/2020 Thema vum Dag