Den Ament gëtt vill iwwert d’ Virusmutatioune vum Sars-CoV-2 diskutéiert. Vill Leit maachen sech och Suergen, datt d’ Impfungen net méi schützen a wëllen och doniewent verschidden Impfstoffer guer net méi kréien. D’ Hiersteller schaffen awer u Léisungen an och op europäeschem Plang schéngt eng Léisung fonnt ze ginn, fir datt d’Vaccine séier kennen ugepasst ginn. E Reportage vum Pierre Weimerskirch.

23/02/2021 BAND Impfstoff Upassung - Weimerskirch - 1820