Soll een sech impfen loossen wann een de Covid-19 schonn hat? Brauchen mer an Zukunft eng drëtt Impfung? Wat ass mat enger Impfung fir Kanner? An ginn et mëttlerweil Medikamenter fir dës Krankheet ze traitéieren? Dat sinn ënner anerem e puer Froen déi mer dem Expert fir Infektiounskrankheeten vun den Hôpitaux Robert Schuman gestallt hunn, Annick Goerens.

26/05/2021 ITW Gérard Schockmel / Reportage: Annick Goerens