Et war haut déi lescht Kéier, dat d'Caritas hier Sozialalmanach an där gewinnter Form publizéiert huet. Ewell zanter 15 Joer weist de Rapport op Mëssstänn an der Gesellschaft hin, a kënnt am Virfeld vun der Ried zur Lag vun der Natioun vum Premierminister eraus. D'Ried vum leschte Joer gëtt doran kommentéiert, an et gëtt op Inegalitéiten higewisen, a Solutiounen opgezeechent. Diana Hoffmann

09/06/2021 Sozialalmanach 18h30 (Online)