Haut war den Optakt vum Groupe 7, also de G7 am briteschen Cromwall. Bei dësem Sommet treffen sech all Joer déi 7 Länner mat deene gréissten avancéiert Ekonomien, wéi an der Definitioun heescht. Bis e Sonnde lafen d’Gespréicher. Diana Hoffmann

11/06/2021 Optakt G7 18h20 (Online)