D'professionell Artisten an d'Intermittents du spectacle kënne vum Staat finanziell gehollef kréien, dat wa bei hinne mol net sou vill Aktivitéit ass.
De Regime vun den Aidë gëtt lo adaptéiert. D‘Ziel ass ënner anerem eng Verbesserung vun den  Aarbechtskonditiounen an d‘Promotioun vun der Professionaliséierung.
Déi gréng Kulturministesch Sam Tanson huet d'Changementer de Moie presentéiert.

23/11/2021 Artisten an Intermittents 18h20 - Reportage Pit Everling