Wéi soll Lëtzebuerg sech entwéckelen? Wou wëlle mer wunnen, wéi soll d'Mobilitéit funktionnéieren? Ënnert anerem déi Froen stoungen am Zentrum vun engem Biergercomité, deen iwwert ee Joer laang un Recommandatiounen fir d'Politik geschafft huet. Zil ass d'Klimaneutralitéit 2050. D'Virschléi vum Biergercomité goufen haut presentéiert, Claudia Kollwelter

20/01/2022 Biergercomité Landesplanung 18h20 - Rep. Claudia Kollwelter