Déi aktuell Wiederphenomener, d'Milliounenbeträg am Sport an dem Jean Asselborn säin Asaz um internationale Plang, dat waren eis Themen dës Woch an der Ëmfro. Mir ware mam Mikro ënnerwee an hunn eis ëmfrot wat d'Leit dobaussen iwwert déi Themen denken. 

14/08/2021 Wochenëmfro