Allerhellegen an Allerséile stinn an d'Haus, déi Deeg gëtt den Doudege geduecht an Traditioun ass et op d'Graf ze goen. Wéi ass et da bei Iech, maacht Dir dat och?

29/10/22 Wochenëmfro : Gidd Dir Allerhellgen/Allerséilen op d' Griewer?