Erneierbar Energien an déi däischter Joreszäit, dat sinn zwee Punkten iwwert déi mir Är Meenung wollte gewuer ginn.

Dëst Joer sinn 623 Demande fir ee Subsid fir eng Photovoltaikanlag zu Lëtzebuerg gemaach ginn.Dovun ass bis elo keng eenzeg traitéiert ginn. Wat denkt dir dozou?

12/11/22 Wochenëmfro : Meenung zum Retard vun den Photovoltaikanlagen

Als Foussgänger ass een dat schwächsten Glidd am Stroosseverkéier. Sidd Dir Iech däers bewosst wann dir als Foussgänger ënnerwee sidd? Wéi behuelt Dir Iech fir Är eege Sécherheet ze verbesseren?

12/11/22 Wochenëmfro : Eege Sécherheet als Foussgänger