D' Baisse vun der TVA an mei deier Prêten. Dat waren dës Woch d' Themen an der Wochenëmfro.

Dëst Joër ass d' TVA erofgesaat. Mierkt Dir eppes dovun?

28/01/2023 Wochenëmfro : TVA erofgesat

Hutt Dir een Taux Fixe/Variable? Spiert Dir den Ennerscheed op de Mensualitéiten vun ärem Prêt?

28/01/2023 : Wochenëmfro : ennerscheed vum Prêt