Mir si gutt am Energiespueren an den Autofestival ass op en Enn gaangen. Sou eis 2 Themen am 1. Deel vun eiser Wochenëmfro.
Waart Dir dann op den Autosfestival kucken an eventuell en Auto kaaft? 

04/02/2023 : Wochenëmfro : Autofestival

Lëtzebuerg consomméiert am Januar iwwer 25% manner Gas. Och beim Stroum ass d'Consommatioun am Januar bal 10 Prozent am Verglach zur Referenzperiod erofgaangen. Hutt Dir matgespuert?

04/02/2023: Wochenëmfro: Energiespueren