E Samschdeg war de Kongress vun der Futtballfederatioun. No 12 Joer läit eng Géigekandidatur fir de Poste vum President vir.

Den FLF-Kandidat Claude Kremer / Reportage Rich Simon

Zanter 2010 huet de Paul Philipp fir de Posten als FLF-President nees eng Géigekandidatur. De Claude Kremer, deen aktuell am Verwaltungsrot zu Monnerech sëtzt a President vun der Terrains- a Jugendkommissioun ass, wëll de Paul Philipp un der Spëtzt vun der Futtballfederatioun ofléisen. D'Decisioun läit do eleng bei de Veräiner, déi um Kongress hiren neie President wielen.
De Claude Kremer ass 45 Joer al an huet, wéi mir héieren hunn, schonn eng jett Erfarungen hannert de Kulisse gesammelt, awer hie stoung och selwer um Terrain. Vun 1995 bis 2004 war hie selwer Arbitter an dowéinst ass een Haaptpunkt vu sengem Walprogramm den Arbitrage. Där géifen et der net genuch ginn.

Claude Kremer: "Ech war 9 Joer laang Arbitter am Lëtzebuerger Futtball op all Niveau. Ech hunn et elo net selwer entdeckt, datt mir ee Manque un Arbitteren hunn. Dat ass ee Problem an all Sportaart. Ech menge mir mussen déi Penurie zesummen thematiséieren. De Problem muss ugeschwat ginn. Et ass lénks oder riets am Comité des arbitres festgestallt ginn, datt mir ee Manque un Arbitteren hunn. Ech mengen, mir mussen awer dobausse mat all eise Partner, dat sinn d'Veräiner, dat ass eng Regierung, ee Sportministère, musse mir dat Thema thematiséieren, datt do ee gewësse Manque besteet.

Mëttlerweil musse Veräiner bis zu enger Kategorie vu Cadeten hir Matcher selwer päifen. Cadete si 16- bis 17-Järeger, do si si an der Pubertéit. Vu mir, aus Erfarung als Arbitter, déi schwieregst Kategorie, fir iwwerhaapt ze päifen. Et kann net sinn, dass eis Veräiner an eis Benevoller déi Kategorië selwer musse päifen. Dat heescht, mir mussen et thematiséieren, Leit a Veräiner sensibiliséieren, an dann och eng grouss Campagne op d'Been setzen, fir méi Arbitteren ze kréien."

E weidere Punkt, wou de Claude Kremer Verbesserungspotential gesäit, ass d'Kommunikatioun an de Marketing. Virun allem well d'Federatioun d’Veräiner net dacks genuch géif gesinn. Zwee Rendez-vouse sinn aktuell virgesinn. Eemol um Kongress an eemol zu Monnerech.

Claude Kremer: "Wat à la base eng gutt Initiativ war, mee do sëtze mir dann zu 30 bis 40 Leit oder esouguer méi an engem Raum, wou dann e Kalenner erkläert gëtt, dee souwisou scho feststeet, da gëtt kuerz iwwert d'Penurie vun den Arbittere geschwat oder iwwert d'Missioun vun den Offiziellen an dann hu mir nëmmen nach eng hallef Stonn, wou mir iwwer national Problemer schwätzen, déi eis Veräiner an eis Benevoller all Dag begéinen. An do ginn 30 Minutten einfach net duer, fir en Echange hinzekréien."

Och wéi d'Futtballfederatioun sech no bausse verkeeft, muss am Claude Kremer sengen Aen verbessert ginn.

Claude Kremer: "Dass mir einfach déi Aarbecht, déi Benevoller all Dag dobausse leeschten um Terrain, dass mir dat valoriséiert kréien. Ech mengen, wann een do an d’Richtung géif goen, 1-2 Deeg e Congé spécial ze accordéieren, dat géif eise Benevolat fërderen a valoriséieren. Et geet net duer, dass de Ministère eng Baatsch verdeelt, wou drop steet: Merci dem Benevolat. Domat kréie mir aus menger Sicht keng weider Benevoller, déi eng Hand mat upaken."

Bei der Kommunikatioun an deem domadder verbonnene Marketing misst een déi sozial Medien, d'Press, Facebook, Internet a sou virun besser asetzen. Dat géif aktuell net geziilt genuch, respektiv falsch oder ze spéit geschéien.

De 15. Oktober um FLF-Kongress gëtt et also eescht fir de Claude Kremer, wou Veräiner dann decidéieren a wéi eng Richtung et geet.