Aus dem Cyclissem ass et d'Nouvelle, dass de Colin Heiderscheid vun Dippech bei d' Continental Equipe „Dauner Pro Cycling Akkon Team“ wiesselt.

Mam Serge Christen, als Directeur Sportif, ass ee weider Lëtzebuerger an där Equipe.

Déi Däitsch Formatioun stellt d'Kandidature fir ënnert anerem d'Flèche du Sud an de Skoda Tour de Luxembourg dat nächste Joer ze fueren.