Dat steet och esou am neie Koalitiounsaccord. An deenen nächste 5 Joer soll sech esou munches an deem Domän beweegen.

De Franky Hippert huet déi 5 an eng hallef Säiten iwwert de Sport duerchgelies.

AUDIO: Sport am Koalitiounsaccord/Reportage Franky Hippert

An deene nächste Jore sollen nach méi Projeten fir d'sportlech Aktivitéite vun deene Klengsten u gefërdert ginn. Dat nämmlecht gëllt och fir de Kompetitiouns- an Héichleeschtungssport. D'héich Qualifikatioun vun den Trainer an d'Stäerkung vun de federale Strukture spillen och eng net onwiesentlech Roll. Fir d'integréiert Sportkonzept nach besser ëmzesetzen, solle Strukturen uechter d'Land geschaaft ginn. De Conseil Superieur, e berodend Organ fir de Sportminister, soll reforméiert ginn. Déi finanziell Moyene fir de Sportsmouvement solle progressiv a konsequent an d'Luucht goen. De Sport an de Schoulen an bei de parascolairen Aktivitéite soll mat engem Konzept méi staark promouvéiert ginn. D'beweegte Schoul soll och ausgebaut ginn. D'Eneps, d'Ecole nationale de l'éducation physique et des sport, gëtt en Institut. D'Kompetenzen am Enseignement, wat de Sport an d'Motricitéit uginn, solle bei der Formatioun an der "formation continue" accentuéiert ginn.

D'Modalitéite bei der Elite-Sportsektioun vun der Arméi sollen iwwerkuckt ginn, datt Héichleeschtungssportler no hirer Grondausbildung och Studien op enger Universitéit kéinten nogoen. Fir déi, déi net an d'Arméi wëllen, gëtt eng Analys fir eng zivil Struktur gemaach.

D'Opstocke vum Personal, souwuel bei de Federatiounen, dem COSL, dem zukünftegen Ineps, wéi och dem Sportsministère wäert eng absolut Prioritéit duerstellen, fir en effikassen a laangfristege Fonctionnement vum Sportsmouvement ze garantéieren. Wat de Benevolat ugeet, soll ënnert anerem de Congé Sportif iwwerschafft an ausgebaut ginn.

Bei der Doppingbekämpfung solle souwuel déi personell, wéi och déi finanziell Mëttel an d'Luucht goen. D'Coque soll am Dialog mat den Acteuren aus dem Sport nees zu senger initialer Missioun rezentréiert ginn. D'Sportinfrastrukturen, déi bestinn, sollen de Sportler zu jidder Zäit zougänglech gemaach ginn. A schliisslech soll Lëtzebuerg och säi Sportsmusée kréien. Wéi eis den Escher Buergermeeschter Georges Mischo confirméiert huet, ass an der Minettemetropole souwisou esou eng Plaz virgesinn an zwar bei der neier Sportshal op Lankelz. Mat all deene Punkten am Koalitiounsaccord huet den designéierten neie Sportminister Dan Kersch jiddwerfalls keng Excusen, wann de Sport hei zu Lëtzebuerg an deenen nächste 5 Joer keng Schrëtt no vir gemaach huet.