Am Ganze waren et 11 Proposen, déi den Olympesche Comité un déi nei Regierung geschéckt hat, fir dës an den neie Koalitiounsaccord opzehuelen.

Vill Punkten hunn et och an de Programm gepackt. Ee vun dësen ass den neie Sportslycée, deen zu Mamer sollt gebaut ginn, fir méi Sportler kënnen opzehuelen.

Den INS hat Succès, mee de Sportslycée huet seng maximal Kapassitéiten erreecht. Et wier och bewisen, dass de Sport an dëser Struktur besser kéint bedriwwe ginn, ouni dass d'Educatioun géif ze kuerz kommen, esou de Cosl-President André Hoffmann.

Et ass nach onkloer, ob deen 1% vum Staatsbudget, deen dem Cosl no soll an de Sport investéiert ginn, och an den neie Budget mat agerechent gëtt. Déi nei Santé a Sportskommissioun schwätzt allerdéngs vun engem Prozentsaz ëm déi 0,4%.

Den Olympesche Comité hofft, dass dëse Prozentsaz gehéicht gëtt. Wann een deelweis wichteg Projete wéilt ëmsetzen, da wäert et méi kaschten. Et gesäit awer duerno aus, dass jidderee mat op dëse Wee wéilt goen, esou den André Hoffmann weider.

De Cosl huet zwou Prioritéiten, déi definitiv mussen ëmgesat ginn. Déi eng läit beim LIHPS, dem Luxembourg Institute for High Performance in Sports, deen dëst Joer op zolidd Féiss muss gesat ginn. Deen aner ass de Schoulsport, deen an dëser Period eng aner Struktur an en aneren Encadrement kréie soll.

Den André Hoffmann huet och betount, dass un der Betreiung vun de Kanner misst geschafft ginn. D'Gewiichtsproblemer géifen dacks ugeschwat ginn an et misst ee kucken, dass Kanner, wéi zum Beispill an de Maison relaisen oder Crèchen, géifen Zougang zum Sport kréien, fir se ze motivéieren, sech am jonken Alter ze beweegen.