Zu Lëtzebuerg bleiwen d'Deplacementer einstweile jo op e Minimum reduzéiert, fir d'Ausbreedung vum Coronavirus op e Minimum ze reduzéieren.

Nieft de Videoe mat Fitness- oder Pilatescoursë gëtt een all Dag op en Neits vu bekannte Perséinlechkeeten aus dem lëtzebuergesche Sport erausgefuerdert. E Freideg huet d'Mandy Minella en Tennisball widder d'Mauer gespillt.

Emissioun aktivdoheem / vum Franky Hippert

Vu Seelsprange bis Jongléieren ass op der Plattform alles dobäi. D'Videoe sinn nieft den Dageschallengen an dräi weidere Kategorien agedeelt: Kanner mat hiren Elteren, Jugendlecher a Senioren. Fir Kanner gi Spiller virgeschloen, wéi "Mënsch ierger dech net!" an enger sportlecher Versioun oder fir déi méi kleng e Parcours. Well den Ouschterhues keng faarweg Eeër méi huet, soll d'Kand him dës bréngen. Ma de Wee ass net ganz einfach. Et geet iwwer Teppecher an Dicher, ënner Still an Dëscher bis bei dem Ouschterhues seng Dier. An dat ëmmer nees, bis all d'Eeër an der Këscht sinn.

Fir keng richteg Eeër ze huelen, kann een dës bastelen. Domadder ginn d'Kanner dann och kreativ beschäftegt. Et geet op der Plattform also net nëmmen dorëm, sech ze beweegen, mee ëm de Spaass mat der ganzer Famill.

Et fënnt een um Site dann och gutt Tipps, zum Beispill gëtt erkläert, wéi een déi richteg Längt vum Seel fënnt, ier een mam Seelsprange lassleeë kann.

Lancement "Aktivdoheem.lu" / Rep. Monica Camposeo

Déi verschidden Übunge gi jidderengem d'Méiglechkeet, sech am Alldag ze beweegen, egal ob ee sech vill oder bësse manner ustrenge wëll. An deene 4 Kategorië sinn ënnerschiddlech Schwieregkeetsgraden, soudatt jiddereen dat Richtegt fanne sollt.

De Site "Aktivdoheem.lu" gouf an Zesummenaarbecht mam SNJ an der ENEPS, d'Ecole nationale de l'Education physique et des Sports an d'Liewe geruff. All Dag sollen nei Aktivitéiten op der Plattform bäikommen.

De Charel Stelmes, Direkter Eneps iwwer aktivdoheem.lu

Schreiwes vum Gouvernement

Lancement de la plateforme en ligne aktivdoheem.lu (03.04.2020)
Communiqué par: ministère des Sports / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Afin de limiter au maximum la propagation du coronavirus Covid-19, le gouvernement a réduit les déplacements et les contacts à ce qui est indispensable et strictement nécessaire. Dans cette situation de confinement, il est difficile de continuer à pratiquer des activités physiques et sportives qui constituent pourtant un bienfait prouvé pour la santé physique et mentale de tout un chacun.

Dans cet esprit, le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse lancent la plateforme www.aktivdoheem.lu, opérée par l'École nationale de l'éducation physique et des sports (ENEPS) et le Service national de la jeunesse (SNJ). Comme son nom l'indique, cette plateforme a pour objectif de contribuer à atténuer certains effets de la situation actuelle et à stimuler toute la population à devenir ou à rester active à la maison.

L'offre d'exercices publiée sur la plateforme vise des domaines variés (fitness, coordination, danse, yoga, relaxation, etc.) dans quatre catégories différentes: les enfants accompagnés de leurs parents; les jeunes; les seniors; le défi du jour (Challenge of the day). La plateforme sera alimentée chaque jour en nouveaux contenus.

Que l'on soit seul, avec ses enfants ou son partenaire, virtuellement connectés avec des amis et des pairs à travers les médias sociaux, les possibilités d'être actifs et en mouvement sont nombreuses, même dans des espaces restreints.

Aktivdoheem.lu comprend une section «Liens» orientant l'usager vers des sites contenant des recommandations médicales en matière d'activité physique et sportive en période de confinement ainsi que vers d'autres sites utiles en matière d'activité physique à la maison.

Le site est actuellement disponible en langue luxembourgeoise. Une version française sera en ligne sous peu.