Fir dass nieft den Outdoor- och nees Indoor-Sportaarte kënnen erlaabt ginn, mussen d'Federatioune spezifesch Konzepter virweise kënnen.

Zanter enger Woch däerfen nees 32 Sportaarten bei eis am Land praktizéiert ginn. Dat sinn alleguerte sougenannten Outdoor Sportaarten. Natierlech wëllen awer och nees vill Leit deemnächst hirer Indoor Sportaart nogoen. An hei wëll den COSL eng Hand mat upaken. Dofir huet ee fir d'Federatiounen e puer Recommandatiounen ausgeschafft.

De Generalsekretär vum COSL, Dan Dax: D'Recommandatioune vum COSL sinn: Sech weider individuell a kollektiv verantwortlech ze weisen, fir am Kader vun den allgemenge Verhalensreegelen an de sportspezifeschen Sécherheetskonzepter de Gesondheetssystem net ze belaaschten. An zu gläicher Zäit de Sportler an Athleten nees ze erlaben, hire sportlechen Aktivitéiten nozekommen, déi wichteg fir d'Stäerkung vum Immunsystem sinn. Dat wier nämlech wichteg, fir dat allgemengt psychesch a physescht nees ze Stäerken a sech iwwer de Sport nees sozial erëmzefannen.

Den Dan Dax seet awer och, dass d'Federatioune gefuerdert sinn, fir ee Konzept auszeschaffen wou dra steet, wéi een hir respektiv Sportaart ënner alle Sécherheetmesuren déi wärend der Corona-Kris gëllen, ka praktizéieren.

Dan Dax: Dass eent vun der Federatioun ausgeschafften a vun engem multilatrealem Expertgrupp analyséiert a validéiert Konzept virléit wat déi néideg Sécherheetsmesuren virgesäit an d'Gesondheet vun de Sportler an de Virdergrond setzt.

Dem Dan Dax no hätt ee grousse Respekt fir d'Qualitéit vum Input vun deene Konzepter, déi komplex ëmgeännert Modalitéite pro Sportaart virgesinn. D'Fro déi sech natierlech vill Sportler stellen ass déi, wéini d'Halen dann nees kënnen opgoen? Hei wëll den Generalsekretär vum COSL sech net op een Datum festleeën.

Dan Dax: Nodeems d'Rentrée vun de Schoulen iwwer d'Bün gaangen ass, kann een net ausschléissen, dass nach virum Enn vum Etat de Crise nach weider Sportaarten kënnen ofgehale ginn. Den Etat de Cris geet nach bis Enn Juni.