Am Fondamental däerf vun e Méindeg un nees Sport an der Schoul gemaach ginn, am Secondaire ass dat dëst Schouljoer net méi méiglech.

Schoulsport a Corona-Zäiten / Reportage Franky Hippert

Bis d'Enn vum Schouljoer gëtt et kee Schoulsport am Secondaire, dat huet den Educatiounsminister Claude Meisch e Freideg op der Pressekonferenz annoncéiert, wéi hien déi weider Mesuren vum Deconfinement an der Schoul presentéiert huet.

Schoulsport am Secondaire wär fir dëst Schouljoer ebe net méi méiglech, sot den Educatiounsminister:

Datt mer d'Enseignanten encouragéieren innerhalb vun deene 25 Schoulstonnen och sportlech Aktivitéite mat virzegesinn, dat gëllt fir de Fondamental, am Secondaire ass dat eppes Aneschtes, well do bei 25 Schoulstonnen hu mer d'Zuel vun de Stonne reduzéiere missen, an do hu mer en Enseignant pro Fach an do ass et, datt Sportsproffen aneschter agesat ginn, fir vulnerabel Leit ze ersetzen.

D'Fro stellt sech awer natierlech, ob et de Sportsproffen erlaabt ass, parascolaire hire Schüler Sportaktivitéiten unzebidden. Am Fondamental ass et dem Schoulpersonal op jiddwerfalls nees erlaabt och Sport- a Beweegungsunterrecht mat de Kanner ze maachen, de Claude Meisch:

Mir bleiwe beim Horaire vun 8 bis 13 Auer, also 25 Schoulstonnen, mir wäerten awer vun e Méindeg u Schoulsport dobannen an dobaussen nees erlaben. A mir encouragéieren d'Enseignanten, fir vill Aktivitéiten dobaussen ze maachen, wou ee sech fräi beweege kann.

An och Schwammunterrecht ass nees am Fondamental méiglech: Mir halen eis do un all Reegelen, déi fir de Veräinssport respektiv de Breedesport gëllen.

Eleng den Ofbau vun de Sportstonnen am Laf vun den eenzele Schouljoren, an de Koeffizient, deen d'Éducation physique am Secondaire huet, weist zum Deel de Stellewäert, deen een dësem Beräich hei am Land gëtt.