Am Kader vun de Päerdsdeeg zu Réiser war de Weekend iwwer d'Lëtzebuerger Championnat am Sprangreiden.

Am Sprangreiden gëtt et bei de Senioren zwou Kategorien: Amateur an Senior, woubäi mat Senior d’Profie gemengt sinn. Dat sinn der zwangsleefeg net vill. Zu deenen bekannte Gesiichter Marcel Ewen, Christian Weyer, Viktoria Häusler kënnt nach d’Lynn Theis. D’Famill Bettendorf war am Ausland aktiv. No 2 Deeg a virun der leschter Epreuve huet de Marcel Ewen gefouert.

De Marcel Ewen huet misse mat sengem 2. Päerd ëm de Champion reiden. Seng Avance am General virum 2. war ganz knapps. Jidderee konnt eigentlech nach Champion ginn. 4 Punkte kascht eng Staang, déi eroffält, a méi Punkten Differenz waren et net.

D’Viktoria Häusler war dat éischt um Parcours: kee Feeler war di kloer Uso. Dat huet geklappt. Ofwaarde wat di aner maachen. Mee di Feeler aus den éischten Deeg waren en Handicap.

De Christian Weyer war net besser drun: kee Feeler war de Minimum. Et ass eng Staang gefall, an domat war hien den 3.

D’Lynn Theis hat dee selwechten Drock: Um Enn ass e Parcours mat 4 Feelerpunkten duergaangen, fir déi 2. Plaz am Championnat.

Alles louch beim Marcel Ewen, hien a säi Päerd haten et lo selwer an der Hand. 1 Feeler konnt hie sech leeschten, fir awer Champion ze ginn. Alle Paletti bis bei dee leschten Obstakel: Peng d’Staang fält. Dat huet kee negativen Afloss op d’Klassement : De Marcel Ewen ass Champion 2020.

Fir d’éischte Kéier an der Geschicht vun de Päerdsdeeg zu Réiser war d’Pist aus Sand an net aus Gras.

D'Championen am Iwwerbléck

Debutant: Lara Klinkert

Junioren: Mick Vales

Young Riders: Lucie Kieffer

Amateuren: Diane Kettmann

Senioren: Marcel Ewen