Souwuel Stroossen, ewéi och d'Etzella ginn hirer Favoritteroll gerecht, och Biissen konnt sech den Ticket fir déi nächste Ronn sécheren.