E Gesetzesprojet iwwert eng Reform vun de Nominéierungskritären suergt elo och an der Sportswelt fir Opreegung.

An engem oppene Bréif huet sech d'Association des Professeurs d’Education Physique a.s.b.l. un de Sportsminister Dan Kersch an den Educatiounsminister Claude Meisch geriicht.

Et weist ee sech ënnert anerem net ze zefridde mam Stellewäert vum Sport an der Schoul. Virun allem och wärend der Corona-Pandemie wär dat nach emol kloer ginn. An enger éischter Phas wär kee Sport méiglech gewiescht an och soss géingen ëmmer nees Sportsstonnen anere Fächer zum Affer falen.

Doriwwer eraus huet ee sech och iwwert de Projet de loi erstaunt gewisen. Am Sportsministère soll jo d'Nominéierung vum „Commissaire de gouvernement à l'éducation physique et aux sports“ nei definéiert ginn.

Dee Posten ass jo vakant, zanter de fréiere Sportsproff Rob Thillens den 1. September an d'Pensioun gaangen ass. Wann et deem Projet de loi soll nogoen, géif den Term „éducation physique“ an Zukunft gestrach ginn. Et kéint esouguer theoretesch een, ouni Erfarung an ouni Fachkompetenz op dee Posten kommen, schreiwen d'Kolleege vun Esch weider.

D'Sportsproffe fäerten, datt si doduerch an Zukunft nach manner Lobby hunn. Och am neie Conseil supérieur si weder d'Sportsproffen, nach Leit vun der Lasel respektiv vun der Lasep vertrueden.