Där Meenung ass de COSL, deen net frou ass iwwert deen Text, deen déi nächst Woch kéint kommen.

Dat neit Covid-Gesetz, dat eventuell d'nächst Woch gestëmmt kéint ginn, wann d'Zuele vun de Corona-Infizéierten net erof ginn, kënnt an der Lëtzebuerger Sportswelt net gutt un.

An deem Text sollen jo all d'Indoorsportinfrastrukturen an d'Schwämmen nees zougemaach ginn. De Lëtzebuerger Comité Olympique huet elo an engem Communiqué drop higewisen, datt grad an dëser schwiereger Situatioun d'ganz Populatioun sech soll bewosst ginn, wéi wichteg datt et wär, sech ze beweegen an sportlech aktiv ze sinn, fir den Immunsystem ze stäerken.

Den COSL fënnt et gutt, datt d'Infrastrukture fir den Elite a Schoulsport opbleiwen. Den Daachverband vum privatorganiséierte Sport am Land ass awer zum Beispill der Meenung, datt et och weiderhin misst erlaabt bleiwen, Sport an de Halen an klenge Gruppe kënnen ze maachen. Dat nämmlecht gëllt och fir Halesportaarten, bei deenen ee souwisou d'Distanzen kann anhalen. Et dierft keng uniform Legislatioun fir all Sportaart ginn, ma et misst ëmmer sportaartspezifesch gekuckt ginn.

Den COSL freet och, datt d'Decisioun vum Konjunkturcomité fir de Sportassocatiounen de Chômage partiell fir professionell Trainer an Athleten net zouzegestoen, nach emol misst iwwerduecht ginn.