E Samschdeg ass déi uerdentlech Generalversammlung vun der Schwammfederatioun.

Ënnert anerem stinn Neiwale fir de Conseil d'Administration um Ordre du Jour. Dobäi dierft den C.A. ronderëm de President Marco Stacchiotti zeréckgewielt ginn.

Uerdentleche Kongress FLNS / Reportage Rich Simon

Et läit nämlech keng Géigekandidatur vir. De Conseil gëtt als ganz Ekipp gestëmmt an net eenzel Persounen. Eent vun den Haaptthemen um Kongress dierft natierlech déi aktuell Situatioun wéinst de Corona-Pandemie sinn. Normalerweis ass et jo esou, dass déi nächste Woch d'Sportshalen an och d'Schwämmen nees zou ginn. Déi Situatioun hat ee schonns am Fréijoer. Fir de Marco Stacchiotti gëtt et awer ee groussen Ënnerscheed.

"An dësen Zäiten dobausse schaffen ass immens schwéier. Am Summer konnte mir an de Park a mam Vëlo fueren. Dat ass an dësen Zäite mat deem Wieder ganz schwéier. Op der anerer Säit sinn d'Clibb op der Felg. Net nëmme finanziell, mee och nervlech. D'Trainer wësse kee gudde Rot méi, mat op de Wee ze ginn. D'Schwëmmer sinn op der leschter Rill."

Fir déi nächsten zwee Joer un der Spëtzt vun der Schwamm-Federatioun huet de Marco Stacchiotti sech ee grousst d'Zil op de Fändel geschriwwen.

 

"Dass mir vu klengem un nees eise Savoir Faire am schwamme kënne vermëttelen. Ech schwätzen do vun de Maison Relais. Mir hunn och schonns an där Richtung ugefaangen, ee Projet ze hu mat der Uni Lunex. Ech wär frou, wa mir dat kéinten an den nächsten zwee Joer maachen. Mir hunn och ee vun den neie Kolleegen, dee bäi kënnt an deen a Saache Maison Relais gutt do steet an dee kéint eis weider bréngen, fir dat do och eran ze bréngen."

An den nächste Jore wëll de Marco Stacchiotti a seng Ekipp ënnert anerem och de Waasserball hei zu Lëtzebuerg nei organiséieren.