Dat géif awer just fir déi Leit aus der Sportswelt zielen, déi en normalem Aarbechtskontrakt hunn, huet eis de Sportminister am RTL-Interview gesot.

Den Aarbechts a-Sportminister Kersch géif sech en Dënschdeg am Konjunkturcomité dofir asetzen, dat och déi net-vulnerabel Betriber, déi duerch d'Gesetz hir Diere missten zoumaachen, zu 100 Prozent vum Chômage partiel kéinte profitéieren, an dorënner géif dann och de Sportsbetrib falen.

Dan Kersch iwwer Chômage partiel

An deem neie Gesetz steet nämlech och dran, datt guer keng national Kompetitioune méi däerfe sinn, och net an den ieweschten Divisioune vun de groussen Equippesportaarten. Dat géif bedeiten, datt nom Spilldag e Sonndeg an der héchster Divisioun am Lëtzebuerger Futtball nees eng Paus vun 3 Woche wär. Wann een dann de Kalenner hëlt, dierft dat bedeiten, datt och kee Futtball méi bis d'nächst Joer gespillt géif ginn, natierlech ënnert der Viraussetzung, wann dat neit Covid-Gesetz a Kraaft misst trieden.