Den Tennis Spora zielt eng Ronn 450 Aktiv Memberen. D'Terrainen um Site beim Bambësch sinn deemno gutt ausgelaascht.

De Gilles Muller a seng Ekipp hunn an de leschte Méint awer e puer nei Projete lancéiert, déi et deene Leit, déi een normalerweis net sou dacks um Tennisterrain gesäit, méiglech mécht sech um Terrain ze beweegen.

An dowéinst huet een eng Porte Ouverte organiséiert, fir de Leit de Para-Tennis méi no ze bréngen. De Rehazenter huet mat ugepaakt an déi adequat Rollstill bäigesteiert. Ënnert der Leedung vum Charlotte Rodier, déi eng extra Formatioun am Ausland gemaach huet, konnt et lassgoen. Et ass net déi éischten Aktivitéit, déi de Veräin an deem Beräich ubitt, esou de Gilles Muller, den Directeur sportif vun der Spora.

Fir vill Para-Sportler war et en éischte Kontakt mat der Disziplin. D'Virfreed an d'Motivatioun war grouss. Besonnesch d'Koordinatioun mat den 2 Hänn un de Rieder plus der Rackett an der Hand ass net evident.

Et kann ee sech gutt virstellen, datt e groussen Deel vun de Leit, déi eng éischte Kéier do waren, och gären an Zukunft nees op den Training kommen. Ass dat de Fall, da misst een eventuell op der Plaz nach e puer Saachen änneren.

Op verschiddene renomméierten Turnéieren ass och de Para-Tennis mat agebonnen. Vläicht ass de Fonken och bei deem engen oder aneren iwwergesprongen, fir sech méi intensiv an déi Disziplin ze lancéieren.