BeActive, dat ass den Numm vun der Campagne vun der Europäescher Kommissioun, fir de Sport an déi physesch Aktivitéit an Europa ze promouvéieren.

Lëtzebuerg hat sech fir déi zweete Kéier fir e BeActive Day entscheet an esou konnten d'Leit sech zu Esch-Belval eng ganz Panoplie vun Disziplinnen ukucken an testen.

Am Kader vun der europäescher Sportswoch gëtt de BeActive Day zanter Joren organiséiert, fir d'Leit zu méi Beweegung ze motivéieren. Zu Esch-Belval konnt ee sou tëscht verschiddene Sportaarte wielen an testen.

Vill Jugendlecher huet de Parcours-Atelier ugezunn. Dës Disziplin läit am Trend a liwwert spektakulär Biller. Mat enger gudder Sprongkraaft a Koordinatioun kann een esou munches packen.

Eng weider flott Iddi war de BeActive Clip Contest. Hei hat de Conservatoire eng Choreographie erstallt an d'Kanner aus de Maison Relaisen hunn déi dann astudéiert. Déi dräi Bescht kruten e Scheck, fir neit Sportmaterial ze kafen. Virwëtzeg goufen iwwer de ganzen Dag ewech nei Disziplinne getest.

Et gi vill Méiglechkeeten, reegelméisseg sportlech aktiv ze sinn, e Samschdeg krut een zu Esch nach e puer flott Iddien dobäi.