1,2,3... Mol Emol

All Dag erfannen d’Kanner déi geckegst Geschichten. Stellt Iech emol vir, doraus géife kleng Animatiounsfilmer enstoen. Genee dat ass 1,2,3... Mol Emol, eng nei Serie, erfonnt vu Schoulkanner aus dem Cycle 2 an 3 zu Lëtzebuerg.