De Rockbottom ass de Riis vun de Biergher, de Wiechter vun de Vulkaner. Jidderee fäert hie bis enges Daags... eng Geschicht erfonnt vu Schoulkanner vum Belair.
Update: 11.10.2020