D'Paule Kremer ass 2017 duerch den Äermelkanal geschwommen. Dat ass eng Mierengt vun de sougenannten „Ocean's Seven“.
Update: 21.02.2020